Azılı Domuz Böyle Olur

Pazar, 05 Şub 2017 yorum yok

Bu azılı domuz tokat artova bölgesine ait olup sırtının kırarmış olması ve azılı dişleri dikkat çekiyor.
devamını oku…

Categories: Domuz Avı Tags: | 660 Kez Bakıldı

Yaman Göçer Domuz Avları

Pazar, 05 Şub 2017 yorum yok

Yaman göçer’e ait en iyi domuz avı bence bu yivliyle uzak mesafe atışlarında gayet başarılı olan abimize burdan sevgi ve selamlarımızı sunar rast gele diyoruz. devamını oku…

Categories: Domuz Avı Tags: | 489 Kez Bakıldı

TAVŞAN VURULUŞ ANI SEZONDAN GERİYE KALANLAR

Pazar, 05 Şub 2017 yorum yok

Karda tavşan şurada yatar diyemessiniz, meydanlık bir alan, toplu camların kök altına meşelik veyahut gıli gıli dedigimiz agacın icine heryerden fırlayabilir. devamını oku…

Categories: Sizden Gelenler Tags: | 577 Kez Bakıldı

Önleyici Atış Nasıl Yapılır

Pazar, 05 Şub 2017 yorum yok

Önleme nasıl yapılır,Bazı önlemeyi Soran arkadaşlarım işte cevabı.İyice izleyin kafanizda yer etsin devamını oku…

Categories: Av silahları, Fişek Mermiler Tags: | 595 Kez Bakıldı

En iyi keklik ötüş sesi

Pazar, 05 Şub 2017 yorum yok

Ciyaklayıp döşüyor ardı ardına,Senin ötüşün bambaşka, kendin gibi sesinde güzel be özel keklik kuşum. Maşallah, ırkın çoğalır inşallah,, allah nazarlardan saklasın. devamını oku…

Categories: Kuş Sesleri Tags: , | 449 Kez Bakıldı

Karlı Günde Tavşan Avı

Pazar, 05 Şub 2017 yorum yok

Güezel atış güzel vuruş ama yaralı halde kacmaya calışan tavşan’ın mücadelesi.. devamını oku…

Categories: Tavşan Avı Tags: | 653 Kez Bakıldı

Tuzağın her türlüsüne karşıyız

Cumartesi, 04 Şub 2017 yorum yok

Domuza kurulan tuzak iclerimizi acıttı yaban domuzuna kurulan bu tuzaga karşı oldugumuzu bilmenizi isteriz.

devamını oku…

Categories: Domuz Avı Tags: | 330 Kez Bakıldı

GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ BELİRLENMESİ

Cumartesi, 04 Şub 2017 yorum yok

TMMOB Orman Mühendisleri Odası Mesleki Mensupluğuna Hazırlama Eğitimi Ders Notları GENEL VE DEVLET AVLAKLARININ TESİSİ, TESCİLİ, İŞLETİLMESİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESAS VE USULLER Mustafa ÖZER Şube Müdürü Orman Bakanlığı ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (KAK) ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, ülkemizin av ve yaban hayatı kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve yönetimi ile avlakların tesis edilmesi, avcılığın organizasyonu, düzenlenmesi ve kontrolü yetkilerini Bakanlığımıza vermiştir. Ülkemizde avcılık 1937 yılından 2003 yılına kadar 3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu hükümleri çerçevesinde her yıl en az bir defa toplanan Merkez Av devamını oku…

Categories: Av Hakkında Soru Ve Cevaplar Tags: | 509 Kez Bakıldı

kotalı avcılık

Cumartesi, 04 Şub 2017 yorum yok
  1. Türkiye nüfusunun ortalama % 40’ı kırsalda yaşamakta ve gelir durumu düşük vatandaşlarımızdır. Bununla birlikte bu vatandaşlarımızın neredeyse tamamının evinde yivsiz av silahı bulunmakta ve uygun koşullarda yasal veya yasadışı olarak avlanmaktadırlar. Bu anlamda Avcılık, Türk halkının en önemli kültürü ve ayrılmaz bir parçasıdır. Mevcut sistemde henüz bu gerçek dikkate alınmamışken, sorunlar çözülmemişken, Kotalı avcılık sistemi de kırsalda yaşayan ve sınırlı hareket kabiliyetine sahip, gelir düzeyi düşük fakat kültürümüzün uzantısı olarak avcı olan bu vatandaşlarımızı asla dikkate almamakta, onları sistemin dışına iterek yasa dışı avlanmaya zorlamakta ve onlara çözümsüzlük üretmektedir. Oysa Orman ve Su işleri Bakanlığı köklü geçmişinden yansıyan deneyimleri ile başta orman köylüsü olmak üzere kırsalda yaşayan halkı gözetmekte, istihkak imkanları sağlamakta, ormanların değerlendirmesini koruma-kullanma dengesi düsturunda orman köylüsü ile birlikte sağlamaktadır.
  2. Kotalı Avcılık Sisteminin tüm Türkiye’yi kapsaması ile artık tüm alanlar adeta bir “milli park” özelliği kazanmakta ve izinsiz silahlı meralara girmek yasaklanmaktadır. İzin almak ise farklı kotalarla sınırlandırılmakta, mümkün kılınmamakta ve avcı caydırılmaya avcılıktan el çektirilmeye çalışılmaktadır. Bu çerçevede kırsalda yaşayan ve meraya çok yakın olan avcı vatandaşlarımızın, tarla sahibi çiftçimizin, hayvan sahibi köylümüzün suçlu konuma gelmesi sağlanmaktadır.
  3. Kotalı Avcılık Sistemi, yasa dışı avcılığın artmasına neden olmaktadır. Avbis sistemi avcı kotası, alan kotası, av kotası, avlak kotası, avlakta avlanma sayı kotası, yerel avcı-il dışı avcı kotası, kanatlı veya memeli vurma kotası gibi bariyerler getirerek izin almayı engellemeye dönük bir programdır. Bu anlamda çoğu zaman izin alınamamakta veya yoğun baskı ile sistem kilitlenmekte ve izin almayı engellemektedir. Yerel halk ve kırsalda yaşayan nüfusun önemli bir bölümü bilgisayar kullanmamaktadır. Sistemden haberleri dahi olmayan, olsa dahi izin alamayan belgeli avcılar yasa dışı avcı konumuna sokulmaktadır. Türkiye’nin en batısında dahi sisteme girilmemekte ve sistem kabul görmemektedir. Türkiye’nin doğusunda bu gerçek çok daha somut olarak karşımıza çıkmaktadır.
  4. devamını oku…

Categories: Av Hakkında Soru Ve Cevaplar Tags: | 450 Kez Bakıldı

Stranger havalı tüfek ile atış denemesi

Cumartesi, 04 Şub 2017 yorum yok

Stranger nod 550 marka havalı tüfekle çeşitli hedeflere atış yaptık. Sonucunu izleyerek görün. devamını oku…

av_videolari